SV Kadoelen | Vikingpad 44 | 1034VG Amsterdam | tel.nr. 020 - 631 6673 / 020 - 631 7121

Kadoelen = Kwaad Dolen.

Kadoelen, naam voor het gedeelte van de gemeente Landsmeer, dat op 1 augustus 1966 bij Amsterdam is gevoegd. De naam Kadoelen (of Quadolen) komt reeds in 1375 voor. In 1429 wordt gesproken van de Heerlijkheid Landsmeer en de Heerlijkheid Quadolen, die toen tezamen één heer hadden. Kadoelen is een buurtschap langs de Waterlandse zeedijk.

De weg op de dijk is druk, maar het meeste verkeer blijkt gelukkig af te slaan naar Landsmeer. Daarna ligt binnendijks een mooi groen poldertje, de Wilmkebreek, omzoomd door de lage huisjes van de Kadoelenweg en de Stoombootweg. Ook dit was – de naam zegt het al – oorspronkelijk een dijkdoorbraakmeertje.

Op een kaart uit 1616 is goed te zien hoe het IJ in de voorgaande eeuwen het land van Buiksloot, Kadoelen en Oostzaan heeft aangevreten. In 1350 liep de waterlandse zeedijk een stuk zuidelijker. De Grote Westbreek wordt meestal Wilmkebreek genoemd. In de 19e eeuw is deze inham in het IJ weer opgevuld door de Noorder IJpolder. Tussen 1460 en 1500 hebben hier enkele stormrampen plaats gevonden, waarbij meer dan 100 morgen land is weggespoeld. In die periode is Wilmkebreek ontstaan. Het ligt dan ook erg diep, zo’n 3.05 meter beneden NAP.

Het is heel byzonder dat men in die tijd zo’n grote breek binnendijks heeft weten te houden. In 1509 wordt opnieuw gesproken over een zware dijkdoorbraak bij Oostzaan en Kadoelen. Weer ging er veel land verloren en moest de dijk verder landinwaarts worden gelegd. Waarschijnlijk is land en bebouwing van het ontginningsdorp Kadoelen grotendeels in de golven verdwenen. Aan de jongste inlaagdijk, oostelijk van de grote Wester- of Wilmkebreek is toen het kleine dijkdorp herbouwd. In het buurtschap Kadoelen moet het bestaan hier vroeger bar slecht geweest zijn: aan een uitloper van het IJ, met veel drassige grond en de bijbehorende muggenplagen. Het was er dus “Quaet dolen”, ofwel niet goed toeven.

Ook de arbeiders die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aan het droogleggen van de IJpolders en het graven van het Noordzeekanaal werkten, zullen het niet gemakkelijk gehad hebben. Een plek om uit te rusten was welkom, daarom werd er voor hen op de Landsmeerderdijk een café geopend vlakbij het punt waar ze de boot moesten nemen: nu café Kadoelen. Dit was namelijk het eindpunt van een veerdienst via Zijkanaal I en het IJ op Amsterdam.

Ook de naam van de hoofdstraat van Kadoelen herinnert hier nog aan: Stoombootweg. Bijna op de plaats waar vroeger de boot naar Amsterdam aan kwam en vertrok ligt heden ons prachtige sportcomplex waar de uitdrukking kwaad dolen alleen nog door onze tegenstanders wordt gebruikt.