SV Kadoelen | Vikingpad 44 | 1034VG Amsterdam | tel.nr. 020 - 631 6673 / 020 - 631 7121

MO

 

Coördinator: Merlijn Rademaker (06-38031461)
Trainer: Ed Dobbelaer  (06-51228119)
Leidster: Amanda Peijters (06 – 42112849)

 

Trainingsdagen 2015/2016: